Polityka prywatności

OBOWIĄZUJE OD 01-08-2022

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.  Jacobs Douwe Egberts („JDE”) zapewnia ochronę prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą polityką.  

JDE (Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o., Taśmowa 7C, 02-677 Warszawa) („MY”) z markami (L'OR, MOCCONA, SUPER, OLD TOWN) jest Administratorem Twoich danych osobowych, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób i z jakiego powodu są przetwarzane Twoje dane osobowe. „My”, „Nas”, „Nasz” i „JDE”, pisane wielką lub małą literą, oznaczają JDE działający w imieniu własnym oraz jego podmiotów stowarzyszonych i powiązanych działających jako marka JDE, a także każdej z ich odpowiednio osób na kierowniczym stanowisku, dyrektorów, wspólników, członków, pracowników, agentów, przedstawicieli, następców i cesjonariuszy. 

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób i z jakiego powodu gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i udostępniamy Twoje dane osobowe. Dotyczy to wszystkich danych osobowych, które gromadzimy o Tobie na naszej stronie internetowej, gdy odwiedzasz nasze biura, komunikujesz się z nami (również poprzez kontaktowanie się z obsługą klienta, za pośrednictwem platform mediów społecznościowych i innych środków) lub wchodzisz z nami w interakcje w inny sposób. 

Niniejsza Polityka prywatności zawiera odniesienia do ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i dlatego może zawierać odniesienia, które mogą nie mieć zastosowania konkretnie do Twojego kraju lub jurysdykcji. W przypadku gdy w Twoim prawie krajowym istnieją odpowiednie przepisy, należy je uwzględnić na potrzeby niniejszej Polityki prywatności.  

Ponadto niektóre przepisy prawne mogą zabraniać lub ograniczać gromadzenie, wykorzystywanie lub udostępnianie określonych kategorii danych osobowych; w związku z tym niniejsza Polityka prywatności opisująca nasze praktyki może być ograniczona przez te przepisy i/lub doprecyzowana w części dotyczącej poszczególnego kraju, jeśli Ciebie to dotyczy. 

Polityka prywatności może zostać przez nas zmieniona w określonym czasie. Prosimy o regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności, która może być co pewien czas aktualizowana pod względem przetwarzania danych. 

 

Spis treści 

 1. Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych
 2. W jaki sposób udostępniamy i ujawniamy dane osobowe
 3. Reklama i marketing
 4. Okresy przechowywania
 5. Pliki cookie
 6. Osadzone filmy wideo
 7. Captcha
 8. Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych
 9. Bezpieczeństwo danych
 10. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
 11. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych

 

1. Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych 

W części znajdującej się poniżej znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane, na jakiej podstawie prawnej to robimy i jak długo przechowujemy Twoje dane.  

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych powstaje, gdy spełniony zostaje jeden lub więcej z następujących warunków:  

 • Zgoda: Wyraziłeś(-aś) zgodę na wykorzystanie Twoich danych, którą możesz odwołać w dowolnym momencie, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Umowa: Zawarłeś(-aś) / lub zamierzasz zawrzeć z nami umowę, a Twoje dane są potrzebne do dostarczenia Ci szukanych przez Ciebie produktów lub usług, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Obowiązek prawny: Możemy być zobowiązani do przetwarzania Twoich danych w celu wypełnienia pewnych warunków prawnych, takich jak sprawozdawczość związana z prawem podatkowym i prawem pracy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • Prawnie uzasadniony interes: Możemy wykorzystywać Twoje dane, ponieważ mamy – lub strona trzecia ma – w tym prawnie uzasadniony interes. Ma to miejsce tylko w przypadkach, gdy uznajemy, że sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, nie wpływa znacząco na Twoją prywatność, że możesz zakładać, że takie przetwarzanie może mieć miejsce lub gdy istnieje ku temu ważny powód, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

W przypadku Klientów JDE Professional, zapoznaj się z poniższą tabelą „Przetwarzanie danych przez JDE Professional”, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.  

Jak zbieramy dane

Jakie dane są gromadzone

Wykorzystywanie i podstawa prawna

Usuwanie danych

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową 

Zbieramy dane dotyczące typu Twojej przeglądarki, systemu operacyjnego, dzienników błędów i inne podobne informacje związane z Twoją wizytą na naszej stronie, takie jak:   

- data i godzina zapytania, 

- ilość przesłanych danych, 

- status dostępu (treść przeniesiona, treść nieznaleziona), 

- link polecający, który wskazuje, z której strony do nas trafiłeś(-aś), 

- skrócony adres IP (aby zapobiec ustaleniu osobistego odniesienia)  

 

Wyżej wymienione dane dziennika będą oceniane wyłącznie anonimowo. 

 

Możemy również zbierać dodatkowe informacje (w tym linki, w które klikasz, które strony lub treści przeglądasz i jak długo, oraz inne podobne statystyki dotyczące Twoich interakcji) z plików cookie, trackerów, sygnałów nawigacyjnych w sieci web i innych unikalnych identyfikatorów.  

 

Nasz baner cookie pozwala Ci zdecydować, czy możemy zbierać te dane.  Zapoznaj się z częścią dotyczącą plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób używamy plików cookie, trackerów i innych podobnych technologii.  

Dane są wykorzystywane do zapamiętywania preferencji witryny, języka i wyborów plików cookie.  Ułatwia to również korzystanie z witryny i może pomóc nam w dostarczaniu spersonalizowanych reklam zgodnie z Twoimi preferencjami. 

 

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes w ulepszaniu naszych usług lub Twoja zgoda, gdy jest wymagana.    

Czas przechowywania danych z plików cookie może różnić się w zależności od rodzaju zaimplementowanego pliku cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w poniższej części 5.    

Gdy rejestrujesz się / tworzysz konto w naszym sklepie internetowym  

Gdy zarejestrujesz konto w sklepie internetowym, będziemy przetwarzać dane rejestracyjne Twojego konta zgodnie z informacjami podanymi podczas rejestracji.   

 

Jeżeli podczas rejestracji zbierzemy dodatkowe dane, zostaną one oznaczone jako dobrowolne, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. 

Dane te są wykorzystywane w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie przechodząc w tym celu do „Moje konto” w odpowiednim sklepie internetowym lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta, używając dane do kontaktu na dowolnej stronie JDE.  

 

Podstawą prawną jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. 

Dane Twojego konta są przechowywane do momentu usunięcia przez Ciebie konta w „Moje konto” lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta. Konta sklepu internetowego są automatycznie usuwane po 5 latach braku logowania i zamówień. 

Gdy dokonujesz zakupu w naszym sklepie internetowym 

Gromadzimy informacje o zakupie, np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy i wysyłkowy oraz rodzaj płatności.  

 

W przypadku gdy otrzymamy Twój adres e-mail w związku ze sprzedażą / negocjacjami dotyczącymi sprzedaży produktu lub usługi, możemy wykorzystać ten adres e-mail do sprzedaży bezpośredniej naszych własnych podobnych produktów lub usług, chyba że sprzeciwiłeś(-aś) się przetwarzaniu. Możesz łatwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w momencie gromadzenia danych i korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji podanego w każdej marketingowej wiadomości e-mail. 

Dane te są wykorzystywane do realizacji Twojego zamówienia zgodnie z umową kupna. 

 

Podstawą prawną jest umowa z nami oraz to, że Twoje informacje są potrzebne do dostarczenia szukanych przez Ciebie produktów lub usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w promowaniu sprzedaży naszych produktów lub usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

Usuwanie danych: Zebrane dane będą przechowywane przez okres do 10 lat od ostatniego zakupu LUB zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi okresu przechowywania. 

Gdy subskrybujesz nasze biuletyny lub inne materiały marketingowe 

Gromadzimy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i preferencje marketingowe (w stosownych przypadkach).  

 

Możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na dalsze śledzenie Twoich działań po otrzymaniu biuletynu, dzięki czemu będziemy mogli rozpoznać, kiedy otwierasz biuletyn i klikasz konkretny link w biuletynie.  

Oprócz wyżej wymienionych informacji gromadzimy również Twój pełny adres IP w momencie rejestracji lub potwierdzenia biuletynu, a także kopię wysłanej przez nas wiadomości potwierdzającej. 

Umożliwia to nam dostarczanie biuletynów JDE i kontaktowania się z Tobą w sprawie ofert, produktów, wydarzeń i ankiet za pośrednictwem poczty e-mail i platform mediów społecznościowych. 

Podstawą prawną jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie w Centrum Preferencji lub za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji w każdej wiadomości e-mail. 

 

Używamy tych danych, gdy jest to konieczne, jako potwierdzenie zarejestrowania się na biuletyn.  

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w rozliczaniu się z uprawnienia do przesyłania biuletynu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych w celach Marketingowych i Reklamowych, przejdź do poniższej części 3. 

Twoje dane i preferencje są przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody. Twoje dane zostaną automatycznie usunięte w przypadku braku zaangażowania przez 24 miesiące.  *Zaangażowanie oznacza złożenie zamówienia, kliknięcie / otwarcie wiadomości e-mail od JDE 

Gdy odwiedzasz nasze biura 

Zbieramy Twoje imię i nazwisko, informacje biznesowe i inne szczegóły dotyczące Twojej wizyty. 

Robimy to w celu prowadzenia rejestru odwiedzających i wspierania bezpieczeństwa naszych współpracowników i ochrony naszych obiektów.  

 

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes w zapewnianiu bezpieczeństwa naszym współpracownikom i ochrony naszym obiektom.   

Twoje dane będą przechowywane zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi okresu przechowywania. Skontaktuj się z odpowiednim lokalnym podmiotem JDE lub naszym DPO w celu uzyskania dalszych informacji.  

Gdy kontaktujesz się z nami (za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, poczty elektronicznej, platform mediów społecznościowych lub w inny sposób)  

Gromadzimy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o koncie i inne informacje wymagane do przetwarzania Twojego zapytania.  

 

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, możemy również gromadzić nagrania audio z Twojej rozmowy, o czym zostaniesz poinformowany i możesz nie wyrazić zgody.  

Dane są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania w ramach obsługi klienta. Jeżeli rozmowy są nagrywane, dane są wykorzystywane do celów szkoleniowych i obsługi klienta.  

 

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes w doskonaleniu obsługi klienta oraz szkoleniu personelu lub gdy potrzebne jest uzyskanie Twojej zgody.    

 

Gdy kontaktujesz się z nami w sprawie usługi lub zapytania (przed zawarciem umowy), Twoje dane będą również przechowywane w naszym systemie Zarządzania Relacjami z Klientami. Podstawą prawną jest konieczność przetwarzania Twoich danych w celu dostarczenia Ci wymaganych informacji, produktów lub usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

Dane osobowe przetwarzane przez Dział Obsługi Klienta są usuwane po upływie 6 miesięcy od ustania przyczyny, dla której zostały zebrane.  

 

Usuwamy Twoje dane, gdy tylko stają się niepotrzebne do dalszej komunikacji lub w ramach stosunku umownego z Tobą i nie istnieje już obowiązek prawny dalszego przechowywania danych. 

Gdy dołączasz do naszego Programu lojalnościowego dla klientów 

Zbieramy Twoją nazwę użytkownika, dane logowania i wszelkie inne informacje, które dobrowolnie zdecydujesz się udostępnić na stronach programu.  

Dane te są wykorzystywane do świadczenia usług wymaganych w ramach programu lojalnościowego dla klientów.  

 

Podstawą prawną jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. 

Dane Programu lojalnościowego dla klientów są przechowywane do momentu usunięcia konta.  W celu usunięcia konta skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta. Twoje konto D.E Loyalty zostanie usunięte, gdy nie będziesz posiadać już żadnych punktów na swoim koncie i nie logowałeś(-aś) się na swoim koncie w ciągu ostatnich 5 lat.  Twoje konto Maison du Café zostanie usunięte, jeśli nie logowałeś(-aś) się przez 1 rok.  

Gdy bierzesz udział w naszych ankietach, kwestionariuszach, konkursach, loteriach, zostaw nam recenzje produktów lub usług. 

Gromadzimy Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy (w stosownych przypadkach), adres e-mail, opinie i inne informacje, które podajesz dobrowolnie.  

W przypadku gdy wykorzystujemy te dane do promowania naszych usług lub produktów, podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. 

Okres przechowywania może zależeć od rodzaju uczestnictwa. Zalecamy zapoznawanie się z oficjalnymi ogłoszeniami lub informacjami dotyczącymi danego konkursu/promocji w celu uzyskania dalszych informacji.  

 

DODATKOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEZ JDE PROFESSIONAL 

Jak zbieramy dane

Jakie dane są gromadzone

Wykorzystywanie i podstawa prawna

Usuwanie danych

Gdy rejestrujesz się / tworzysz konto w naszym sklepie internetowym 

Gromadzimy dane rejestracyjne konta podane przez Ciebie podczas rejestracji.   

 

Jeżeli podczas rejestracji zbierzemy dodatkowe dane, zostaną one oznaczone jako dobrowolne, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Dane te są wykorzystywane w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

Dane Twojego konta są przechowywane do momentu usunięcia przez Ciebie konta za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.  

Dane konta w sklepie internetowym są przechowywane przez okres wymagany przez lokalne przepisy prawa.  

Gdy dokonujesz zakupu w naszym sklepie internetowym 

Gromadzimy informacje o zakupie, np. imię i nazwisko osoby kontaktowej, nazwę firmy, adres e-mail, adres rozliczeniowy i wysyłkowy oraz rodzaj płatności. 

 

W przypadku gdy otrzymamy Twój adres e-mail w związku ze sprzedażą / negocjacjami dotyczącymi sprzedaży produktu lub usługi, możemy wykorzystać ten adres e-mail do sprzedaży bezpośredniej naszych własnych podobnych produktów lub usług, chyba że sprzeciwiłeś(-aś) się przetwarzaniu. Możesz łatwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w momencie gromadzenia danych i korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji podanego w każdej marketingowej wiadomości e-mail. 

Dane te są wykorzystywane do realizacji Twojego zamówienia zgodnie z umową kupna. 

 

Podstawą prawną jest umowa z nami oraz to, że Twoje informacje są potrzebne do dostarczenia szukanych przez Ciebie produktów lub usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w promowaniu sprzedaży naszych produktów lub usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

Dane konta w sklepie internetowym są przechowywane w zależności od kategorii klientów i okresu przechowywania wymaganego przez lokalne przepisy prawa. 

Gdy zawierasz z nami umowę (online lub offline) 

Gromadzimy informacje o zakupie, np. imię i nazwisko osoby kontaktowej, nazwę firmy, adres e-mail, adres rozliczeniowy i wysyłkowy oraz rodzaj płatności. 

 

W przypadku gdy otrzymamy Twój adres e-mail w związku ze sprzedażą / negocjacjami dotyczącymi sprzedaży produktu lub usługi, możemy wykorzystać ten adres e-mail do sprzedaży bezpośredniej naszych własnych podobnych produktów lub usług, chyba że sprzeciwiłeś(-aś) się przetwarzaniu. Możesz łatwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w momencie gromadzenia danych i korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji podanego w każdej marketingowej wiadomości e-mail. 

Dane te są wykorzystywane do realizacji Twojego zamówienia zgodnie z umową kupna. 

Podstawą prawną jest umowa z nami oraz to, że Twoje informacje są potrzebne do dostarczenia szukanych przez Ciebie produktów lub usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w promowaniu sprzedaży naszych produktów lub usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

Dane kontaktowe będą przechowywane przez okres trwania naszego stosunku umownego z uwzględnieniem kategorii klientów i okresów przechowywania wymaganych przez lokalne przepisy prawa.  

Gdy subskrybujesz nasze biuletyny lub inne materiały marketingowe 

Gromadzimy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i preferencje marketingowe (w stosownych przypadkach).  

 

Możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na dalsze śledzenie Twoich działań po otrzymaniu biuletynu, dzięki czemu będziemy mogli rozpoznać, kiedy otwierasz biuletyn i klikasz konkretny link w biuletynie.  

Oprócz wyżej wymienionych informacji gromadzimy również Twój pełny adres IP w momencie rejestracji lub potwierdzenia biuletynu, a także kopię wysłanej przez nas wiadomości potwierdzającej. 

Umożliwia to nam dostarczanie biuletynów JDE i kontaktowania się z Tobą w sprawie ofert, produktów, wydarzeń i ankiet za pośrednictwem poczty e-mail i platform mediów społecznościowych. 

Podstawą prawną jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie LUB nasz prawnie uzasadniony interes (w stosownych przypadkach).  

 

Możesz zrezygnować z subskrypcji lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji w każdej wiadomości e-mail. 

 

Wykorzystujemy te dane, gdy jest to konieczne, jako potwierdzenie zarejestrowania się na biuletyn.  

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w rozliczaniu się z uprawnienia do przesyłania biuletynu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Twoje dane i preferencje są przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody i przez okres obowiązujący w JDE.  

Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta  

Gromadzimy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o koncie i inne informacje wymagane do przetwarzania Twojego zapytania.  

 

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, możemy również gromadzić nagrania audio z Twojej rozmowy, o czym zostaniesz poinformowany i możesz nie wyrazić zgody.  

Gdy kontaktujesz się z nami w sprawie usługi lub zapytania (przed zawarciem umowy), Twoje dane będą również przechowywane w naszym systemie Zarządzania Relacjami z Klientami. Podstawą prawną jest konieczność przetwarzania Twoich danych w celu dostarczenia Ci wymaganych informacji, produktów lub usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

Usuwamy Twoje dane, gdy tylko stają się niepotrzebne do dalszej komunikacji lub w ramach stosunku umownego z Tobą i nie istnieje już obowiązek prawny dalszego przechowywania danych zgodnie z prawem lokalnym. 

 

Aby sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w przypadku przetwarzania w prawnie uzasadnionym interesie LUB wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, odwiedź Centrum Preferencji JDE, kliknij link rezygnacji z subskrypcji w dowolnej wiadomości marketingowej e-mail lub skontaktuj się z nami na adres e-mail podany w stopce. 

 

2. W jaki sposób udostępniamy i ujawniamy dane osobowe 

Nie będziemy udostępniać, sprzedawać, przekazywać ani w inny sposób rozpowszechniać Twoich Danych Osobowych stronom trzecim, chyba że:  

 • wymaga tego prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
 • jest to wymagane do celów Twojej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;  
 • - strona trzecia działa jako podmiot przetwarzający dane w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO, jako Współadministrator zgodnie z art. 26 RODO lub gdy udzieliłeś(-aś) nam wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 49 ust. 1 lit. a) RODO, w zależności od przypadku. 

2.1. Przekazywanie danych 

Możemy przekazywać Twoje dane z przyczyn prawnych lub w przypadku fuzji lub przejęcia. W przypadku gdy podmiot JDE lub jego aktywa zostaną nabyte lub połączone z inną firmą, w tym w drodze upadłości, udostępnimy Twoje dane osobowe każdemu z naszych następców prawnych.  

Udostępnimy Twoje dane osobowe również stronom trzecim, (i) gdy wymaga tego obowiązujące prawo; (ii) w ramach postępowania prawnego; (iii) na żądanie właściwego organu ścigania; (iv) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub ochrony majątku lub bezpieczeństwa społecznego; lub (v) w celu egzekwowania warunków jakiejkolwiek umowy lub regulaminu naszej strony internetowej. 

2.1.1. Każde przekazanie danych osobowych odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i zgodnie z wewnętrznymi zasadami JDE.  

Przekazanie danych do usługodawców: 

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług w celu oferowania lub usprawnienia świadczenia usług w naszym imieniu i udostępniamy im Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nich usług w naszym imieniu.  

- Przetwarzanie płatności: korzystamy z usług dostawców usług płatniczych do wystawiania faktur i rachunków za produkty i usługi oraz do przetwarzania płatności wykonywanych przy użyciu kart kredytowych; 

- Realizacja zamówienia: korzystamy z usług kilku firm spedycyjnych i dostawczych w celu realizacji zamówień w zależności od produktu i lokalizacji; 

 - Obsługa Klienta: korzystamy z usług kilku podmiotów obsługujących klienta w celu usprawnienia obsługi klienta; 

- Dostawca chmury: dla naszego systemu Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM) oraz zewnętrznego dostawcy hostingu dla naszych stron internetowych; 

- Marketing i Reklama: współpracujemy z agencjami medialnymi, takimi jak Havas Media, aby dostarczać nasze media społecznościowe i realizować inne kampanie reklamowe.    

Współpracujemy z firmami w zakresie reklamy kierowanej w zależności od zainteresowań klienta, a także korzystamy z facylitatorów tożsamości, aby umożliwić nam rozpoznawanie naszych klientów na naszych stronach internetowych, stronach partnerskich i ich sklepach. Współpracujemy również z sieciami reklamowymi i innymi dostawcami usług reklamowych („Dostawcy reklam”), którzy obsługują reklamy w naszym imieniu, oraz z innymi nieafiliacyjnymi podmiotami w Internecie. Niektóre z tych reklam mogą być dostosowane do Twoich zainteresowań na podstawie informacji zebranych na przestrzeni czasu na stronach JDE lub na nieafiliacyjnych stronach internetowych.  

Politykę prywatności dla wszystkich z nich można znaleźć na ich firmowych stronach internetowych. JDE nie ponosi odpowiedzialności za politykę dostawców zewnętrznych. 

2.2. Przekazywanie danych poza UE i EOG 

Należy pamiętać, że w przypadku przekazywania danych osobowych poza UE lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) istnieje ryzyko, że władze lokalne mogą uzyskać dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez poinformowania Cię o tym lub umożliwienia Ci podjęcia kroków prawnych. 

Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych w tym kontekście, każde powyższe przekazanie danych jest objęte odpowiednim zgodnym z prawem mechanizmem przekazywania danych, takim jak decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO lub standardowe klauzule dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z wymaganiami art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. 

Gdy zezwalasz na przekazanie swoich danych zgodnie z art. 49 RODO naszym dostawcom lub partnerom (takim jak Google, Facebook i YouTube) w USA, pamiętaj, że istnieje ryzyko nieautoryzowanego przetwarzania lub dostępu do Twoich danych przez władze lokalne i że możesz nie być w stanie skutecznie dochodzić swoich praw w USA. Możesz odwołać swoją zgodę na takie przekazanie i przetwarzanie danych w dowolnym momencie, zmieniając swoje preferencje dotyczące plików cookie za pośrednictwem naszego banera plików cookie lub w Centrum Preferencji JDE.  

 

3. Reklama i marketing    

Jeżeli wyraziłeś(-aś) zgodę, w razie potrzeby wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów reklamowych, remarketingowych i retargetowania.  Możemy wyświetlać reklamy w celu kierowania reklam na witryny partnerskie i ich sklepy, a także korzystać z agencji cyfrowych do zarządzania naszymi mediami społecznościowymi i innymi kampaniami reklamowymi. 

Możemy udostępniać Twój zaszyfrowany adres e-mail i inne identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, lokalizacja, numer telefonu i zachowanie podczas przeglądania, naszym partnerom marketingowym, wydawcom i innym zewnętrznym dostawcom usług, na potrzeby ukierunkowywania naszych reklam w ich witrynach, aplikacjach lub sieciach społecznościowych. Możemy również korzystać z tej usługi, aby dotrzeć do nowych grup docelowych odbiorców, które są podobne do naszych obecnych klientów na podstawie ich cech i innych identyfikatorów.  

Niestandardowi odbiorcy: My i nasi partnerzy możemy również porównywać informacje demograficzne, w tym zainteresowania i powiązania społecznościowe, z grupami segmentów na podstawie zautomatyzowanej zaawansowanej techniki dopasowywania pod kątem podobieństw w ich profilach. Proces ten może odbywać się w czasie rzeczywistym, a dopasowywanie może następować niezależnie od używanego przez Ciebie urządzenia.   

Odbywa się to poprzez przesłanie do strony trzeciej zaszyfrowanej listy klientów lub poprzez włączenie technologii śledzenia od strony trzeciej na naszej stronie internetowej. Następnie strona trzecia dopasowuje osoby, które pojawiają się zarówno w naszych danych, jak i w jej danych. Ze względu na to, jak działa ten proces dopasowywania, strona trzecia nie może odczytać naszej zaszyfrowanej listy klientów, jeśli jeszcze jej nie posiada. 

Korzystamy z funkcji grup niestandardowych odbiorców Facebooka, Google, LinkedIn i innych sieci społecznościowych do dopasowywania danych osobowych do danych użytkowników platformy, które sieć społecznościowa już kontroluje, aby kierować reklamy do odpowiednich odbiorców.  

JDE nie ma żadnego wpływu na zaawansowane procesy dopasowywania ani na to, które dane są oceniane przez stronę zewnętrzną w celu utworzenia takich grup referencyjnych 

Możesz zrezygnować z tych grup niestandardowych odbiorców, pikseli i podobnych technologii za pomocą naszego banera plików cookie na naszej stronie internetowej, korzystając z ad blokerów dla przeglądarki lub zarządzając swoimi ustawieniami prywatności w swoich mediach społecznościowych.  

Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać takich wiadomości opartych na grupach niestandardowych odbiorców reklam, możesz zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w każdej takiej wiadomości lub dostosowując swoje ustawienia prywatności w ramach odpowiedniej platformy cyfrowej. 

   

Personalizacja (offline i online). Na podstawie Twojej zgody (jeśli jest to wymagane), możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe (w tym transakcje z JDE i zainteresowania online) do analizy Twoich preferencji i nawyków, przewidywania Twoich potrzeb na podstawie naszej analizy Twojego profilu, poprawy i personalizacji Twojego doświadczenia w związku z wizytą na naszej witrynie oraz do przekazywania Ci ukierunkowanych reklam i treści. 

Możesz zrezygnować z przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu, zmieniając preferencje dotyczące plików cookie za pomocą naszego banera plików cookie lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w każdej takiej komunikacji marketingowej. 

3.1. Reklama afiliacyjna i partnerska 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci informacji (np. komunikaty marketingowe lub reklamy) o naszych produktach i usługach oraz produktach i usługach naszych partnerów. Niektóre tego rodzaju komunikaty lub reklamy są prowadzone na stronach zewnętrznych i/lub w sieciach społecznościowych. W razie potrzeby uzyskamy Twoją zgodę przed wysłaniem lub wyświetleniem Ci takich informacji, wiadomości e-mail lub reklam.  

Możesz wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w tych celach, zmieniając swoje preferencje dotyczące plików cookie za pomocą naszego banera plików cookie lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w każdej takiej komunikacji marketingowej.  

Przetwarzanie na potrzeby reklam i marketingu, jak wspomniano powyżej, może być dokonywane przez marketingowe podmioty afiliacyjne lub marketingowych partnerów lub innestrony zewnętrzne.  Niektóre z tych firm istrony zewnętrzne mogą znajdować się w USA i innych krajach poza Unią Europejską (UE) / Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).  Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych w tym kontekście, każde powyższe przekazanie danych jest objęte odpowiednim zgodnym z prawem mechanizmem przekazywania danych, takim jak standardowe klauzule dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z wymaganiami art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony czy Twoja zgoda zgodnie z wymaganiami art. 49 RODO.  

W przypadku gdy dane są przetwarzane poza UE/EOG na podstawie Twojej zgody (zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO), pamiętaj, że istnieje ryzyko nieautoryzowanego przetwarzania lub dostępu do Twoich danych przez władze lokalne i że możesz nie być w stanie skutecznie dochodzić swoich praw.  Możesz odwołać swoją zgodę na takie przekazanie i przetwarzanie danych w dowolnym momencie, zmieniając swoje preferencje dotyczące plików cookie za pomocą naszego banera plików cookie, poprzez lub w Centrum Preferencji JDE. 

 

Więcej informacji na temat przetwarzania związanego z reklamami i ukierunkowanymi plikami cookie i trackerami można znaleźć w poniższej części Pliki cookie lub w Polityce prywatności odpowiedniego dostawcy.  

 

4. Okresy przechowywania 

O ile niniejsza Polityka nie określa inaczej, usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli nie będą one już potrzebne do odpowiednich celów przetwarzania i żadne prawne obowiązki przechowywania nie będą zakazywały ich usunięcia. 

 

5. Pliki cookie 

Jak zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie LUB wycofać zgodę 

Możesz wycofać swoją zgodę lub możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się („opt-out”) umieszczaniu plików cookie, dostosowując ustawienia plików cookie za pomocą naszego banera zgody w .  

5.1. Pliki cookie i technologie śledzenia 

JDE i nasi partnerzy zewnętrzni używają plików cookie i podobnych technologii, takich jak piksele, tagi, sygnały nawigacyjne w sieci web i podobne technologie („pliki cookie”) oraz inne identyfikatory, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i zoptymalizować wydajność naszej witryny. Te pliki cookie mogą również pomóc nam zapamiętać Twoje preferencje, zrozumieć interakcje użytkownika, a także spersonalizować naszą stronę internetową i komunikację marketingową.  

Należy pamiętać, że korzystanie z treści i funkcji stron trzecich może spowodować, że Twoje dane będą przetwarzane poza UE lub EOG. W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, istnieje ryzyko, że władze mogą uzyskać dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez poinformowania Cię o tym lub umożliwienia Ci podjęcia kroków prawnych. 

W przypadku gdy korzystamy z usług dostawców lub współpracujemy ze stronami trzecimi w krajach poza UE lub EOG, bez odpowiedniego poziomu ochrony, a Ty wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przekazywanie danych do tego kraju spoza UE / EOG odbywa się zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie oraz partnerów zewnętrznych i/lub dostawców, z którymi współpracujemy, można znaleźć w części Informacje o plikach cookie poniżej. 

5.2. Informacje o plikach cookie 

Zaktualizowane informacje na temat plików cookie i odpowiednich dostawców są dostępne na banerze plików cookie.   

5.2.1. Niezbędne pliki cookie 

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na Twoje akcje, które są związane z potencjalnym zamówieniem usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, zalogowanie się lub wypełnienie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą już działać.  

Te pliki cookie zwykle nie przechowują żadnych danych osobowych. W wyjątkowym przypadku, gdy te pliki cookie umożliwiają osobiste odniesienie, przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie.  

 

Plik cookie/ Dostawca

Cel

Okres przechowywania

Poziom ochrony danych

One Trust  

Platforma do zarządzania zgodą 

Dane przechowywane przez 1 rok – lub krócej, jeśli pliki cookie zostaną usunięte z urządzenia lub zgoda zostanie wycofana. 

Przetwarzanie w UE/EOG  

Google USA 

Udostępnianie Menedżera tagów Google, który ułatwia zarządzanie tagami do śledzenia, analizy witryny, remarketingu itp.  

Menedżer tagów Google nie zbiera, nie zachowuje i nie udostępnia żadnych informacji o odwiedzających.  

Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane są przekazywane na podstawie art. 49 ust. 1 RODO. 

 

5.3. Funkcjonalne pliki cookie 

Funkcjonalne pliki cookie pozwalają naszej stronie internetowej zapamiętać Twoje wybory, poprawić Twoje wrażenia oraz poprawić szybkość i wydajność reakcji poprzez przechowywanie pewnych często używanych informacji. Na przykład pomagają zapamiętać Twoje preferencje wyświetlania (np. język, rozmiar czcionki), zawartość koszyka zakupów, przechowywać dane logowania, idealnie dopasować witrynę do Twojego urządzenia lub zapamiętać wyszukiwane hasło lub filtr, którego użyłeś(-aś).  Możesz nie zezwalać na niektóre z tych plików cookie; niemniej jednak może to wpłynąć na Twoje doświadczenie dotyczące witryny i usług, które możemy zaoferować. 

Podstawą prawną jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub, w stosownych przypadkach, nasz prawnie uzasadniony interes. 

 

Plik cookie/ Dostawca

Cel

Okres przechowywania

Poziom ochrony danych

Amazon 

AWSALBCORS 

Ten plik cookie jest zarządzany przez AWS i służy do równoważenia obciążenia. 

7 dni 

Pliki cookie AWSALB są szyfrowane i nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby. 

Amazon 

AWSALB 

Aplikacja AWS ELB moduł równoważenia obciążenia 

7 dni 

Pliki cookie AWSALB są szyfrowane i nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby. 

 

5.4. Analityczne pliki cookie  

Te pliki cookie zbierają zagregowane informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej. Używamy ich do analityki internetowej, rozpoznawania i mierzenia ruchu powracających odwiedzających, aby pomóc nam ulepszyć naszą ofertę online, a także przetestować różne pomysły dotyczące wyglądu poszczególnych stron. Te pliki cookie pomagają nam zobaczyć, jak skuteczne są nasze reklamy, oraz lepiej dopasować nasz marketing i poprawić Twoje doświadczenie.  

Działa to poprzez umożliwienie nam przechowywania na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie tymczasowych i/lub sesyjnych, do których możemy uzyskać dostęp w celu rozpoznania Twojej przeglądarki lub urządzenia (np. odcisku palca przeglądarki lub pełnego adresu IP).  

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę za pomocą naszego banera zgody, dostępnego w    

Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo krajowe, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub innymi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa.  Możesz zrezygnować z tego przetwarzania w dowolnym momencie za pomocą naszego banera plików cookie. 

Niektóre z tych analitycznych plików cookie mogą być ustawiane przez zewnętrzne firmy zlokalizowane w USA, jak pokazano w poniższej tabeli. Gdy zezwalasz na przekazanie swoich danych zgodnie z art. 49 RODO naszym dostawcom lub partnerom (takim jak Google) w USA, pamiętaj, że istnieje ryzyko nieautoryzowanego przetwarzania lub dostępu do Twoich danych przez władze lokalne i że możesz nie być w stanie skutecznie dochodzić swoich praw w USA.  Możesz odwołać swoją zgodę na takie przekazanie i przetwarzanie danych w dowolnym momencie, zmieniając swoje preferencje dotyczące plików cookie za pomocą naszego banera plików cookie lub w Centrum Preferencji JDE (tylko klienci detaliczni).  

Dostawca zewnętrzny

Narzędzia

Maksymalny okres przechowywania

Poziom ochrony danych

Google Ireland Limited/ Google LLC (USA) 

Google Analytics 

26 miesięcy 

Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane są przekazywane na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

Hotjar Ltd. 

Hotjar 

12 miesięcy  

Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane są przekazywane na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

5.5. Reklamowe pliki cookie i technologie śledzenia 

Używamy tych plików cookie, aby wyświetlać odpowiednie reklamy w oparciu o profil Twoich zainteresowań. Mogą one być ustawiane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych partnerów reklamowych. Reklamowe pliki cookie nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikalnej identyfikacji twojego browsera i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, będziesz otrzymywać mniej ukierunkowane reklamy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

Korzystamy również z technologii śledzenia na różnych urządzeniach, które pomagają nam przeprowadzać analizy marketingowe, tworzyć grupy niestandardowych odbiorców i wyświetlać ukierunkowane reklamy na innych stronach internetowych w oparciu o wizytę na naszych stronach internetowych.   

Nie ponosimy odpowiedzialności za niezastosowanie się stron trzecich do Twojego sprzeciwu lub braku zgody na pobieranie danych osobowych. 

Co oznacza śledzenie na różnych urządzeniach? 

Gdy logujesz się do zewnętrznego dostawcy za pomocą swoich danych użytkownika, odpowiednie cechy identyfikacyjne różnych przeglądarek i urządzeń końcowych mogą być ze sobą powiązane. Na przykład, jeśli dostawca zewnętrzny utworzył unikalny identyfikator dla każdego używanego laptopa, stacjonarnego komputera osobistego, smartfona lub tabletu, te indywidualne identyfikatory mogą zostać powiązane ze sobą, gdy tylko zalogujesz się do usługi strony trzeciej, podając swoje dane logowania. Dzięki temu strona trzecia może kierować nasze kampanie reklamowe na wiele urządzeń. 

 

Reklama behawioralna  

Używamy również technologii, aby zrozumieć i zmapować Twoje zainteresowanie naszymi produktami/śledzić Twoje zainteresowanie naszymi produktami. Używamy ich, aby zrozumieć, co najbardziej przemawia do Ciebie, abyśmy mogli sprawić, że nasze oferty będą jak najbardziej odpowiednie. Może to obejmować śledzenie zachowania przeglądarki w celu tworzenia reklam z rekomendacjami produktów, które naszym zdaniem najbardziej odpowiadają produktom, które oglądałeś(-aś) na naszej stronie internetowej. Reklamy te są następnie dostarczane/wyświetlane w innych witrynach, które możesz odwiedzić, zazwyczaj w witrynach z wiadomościami, witrynach wideo i blogach. Proces ten nazywa się reklamą behawioralną i chociaż reklamy wydają się być indywidualnie dostosowane do Twoich potrzeb, dane są oparte na anonimowych danych statystycznych i insightach, które są przechowywane tymczasowo. 

Niektóre z tych plików cookie i technologii mogą być ustawiane przez firmy zewnętrzne zlokalizowane w USA, jak podano w poniższej tabeli. Gdy zezwalasz na przekazanie swoich danych zgodnie z art. 49 RODO naszym dostawcom lub partnerom (takim jak Google, Facebook i YouTube) w USA, pamiętaj, że istnieje ryzyko nieautoryzowanego przetwarzania lub dostępu do Twoich danych przez władze lokalne i że możesz nie być w stanie skutecznie dochodzić swoich praw w USA. Możesz odwołać swoją zgodę na takie przekazanie i przetwarzanie danych w dowolnym momencie, zmieniając swoje preferencje dotyczące plików cookie za pośrednictwem naszego banera plików cookie lub w Centrum Preferencji JDE. 

 

Dostawca zewnętrzny

Narzędzia

Cel

Maksymalny okres przechowywania

Poziom ochrony danych

Facebook (USA i/lub Irlandia) 

Grupy niestandardowych odbiorców na Facebooku 

Pozwala nam śledzić akcje wykonywane na naszych stronach internetowych i dzięki temu tworzenie grupy odbiorców na Facebooku, grup docelowych i znajdowanie nowych potencjalnych klientów/podobnych odbiorców. 

Maksymalny czas, przez jaki osoby, których dane dotyczą, pozostaną w grupie niestandardowych odbiorców z naszej witryny lub aplikacji mobilnej, wynosi 180 dni. Po 180 dniach osoby, których dane dotyczą, które były w grupie niestandardowych odbiorców w ramach witryny, zostaną usunięte, chyba że ponownie odwiedzą np. witrynę lub aplikację mobilną. 

Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane są przekazywane na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

Google LLC (USA) 

DoubleClick Floodlight/ DoubleClick/ GA Audiences 

DoubleClick Floodlight pozwala nam śledzić i raportować konwersje – akcje użytkowników, którzy odwiedzają naszą witrynę po obejrzeniu lub kliknięciu reklam – oraz raportować skuteczność kampanii. 

 

DoubleClick pozwala nam optymalizować reklamy pod kątem zachowania na stronie, charakterystyki użytkownika i zainteresowań reklamami cyfrowymi. Umożliwia zarządzanie kampaniami cyfrowymi na stronach internetowych i urządzeniach mobilnych. 

 

GA Audiences pozwala nam tworzyć grupy odbiorców w Google Analytics w celach remarketingowych i docierać do osób, które wcześniej były zaangażowane w nasze produkty/usługi. 

Adresy IP są anonimizowane po 9 miesiącach, a dane w plikach cookie są anonimizowane po 18 miesiącach. 

Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane są przekazywane na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

YouTube / Google (USA) 

Dostarczanie treści  

YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych w witrynach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania odwiedzającym witrynę ukierunkowanych reklam w ich własnych i innych witrynach. 

Adresy IP są anonimizowane po 9 miesiącach, a dane w plikach cookie są anonimizowane po 18 miesiącach. 

Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane są przekazywane na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

YouTube / Google (USA) 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Ten plik cookie jest używany jako unikalny identyfikator do śledzenia oglądania filmów wideo. 

180 dni 

Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane są przekazywane na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

YouTube / Google (USA) 

YSC 

YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych w witrynach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania odwiedzającym witrynę ukierunkowanych reklam w ich własnych i innych witrynach. 

Sesja 

Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane są przekazywane na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

Teads Altice International Sarl 

Reklama  

Teads to platforma używana do filtrowania wyświetlania reklam według profilu użytkownika, takiego jak jego zainteresowania, lokalizacja, używane urządzenie lub zawartość strony, oraz do zapobiegania ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy temu samemu odwiedzającemu.  

12 miesięcy 

Odpowiednie – Dostawca UE  

Yotpo Ltd. USA  

Yotpo  

Oceny i Opinie 

Bez ograniczeń 

Brak odpowiedniego  

poziomu ochrony danych. Dane są przekazywane na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

6. Osadzone filmy wideo 

Na naszych stronach internetowych umieszczamy filmy, które nie są hostowane na naszych serwerach. Aby zapewnić, że dostęp do naszych stron internetowych zawierających osadzone filmy wideo nie prowadzi automatycznie do pobierania treści stron trzecich, w pierwszej kolejności pokazujemy tylko lokalnie hostowane obrazy podglądów filmów. W rezultacie dostawca zewnętrzny nie otrzymuje żadnych informacji. 

Tylko po kliknięciu obrazu podglądu pobierana jest zawartość od zewnętrznego dostawcy. Tym samym strona trzecia otrzymuje informacje o Twoim wejściu na naszą stronę oraz dane dotyczące korzystania, które są technicznie wymagane w tym celu. Oprócz tego dostawca zewnętrzny może wdrożyć technologie śledzenia. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez dostawcę zewnętrznego. Klikając na obraz podglądu, wyrażasz zgodę na pobieranie treści od zewnętrznego dostawcy. 

Osadzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, pod warunkiem, że wyraziłeś(-aś) zgodę klikając na obraz podglądu. Pamiętaj, że osadzenie wielu filmów wideo powoduje, że Twoje dane są przetwarzane poza UE lub EOG. W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, istnieje ryzyko, że władze mogą uzyskać dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez poinformowania Cię o tym lub umożliwienia Ci podjęcia kroków prawnych. W przypadku gdy korzystamy z usług dostawców w krajach trzecich bez odpowiedniego poziomu ochrony, a Ty wyrażasz na to zgodę, przekazanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

Zewnętrzny Dostawca

Poziom ochrony danych

Wycofanie zgody

YouTube / Google (USA) 

Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane są przekazywane na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

Jeśli klikniesz na obraz podglądu, zawartość zewnętrznego dostawcy zostanie natychmiast pobrana. 

Aby wycofać swoją zgodę, zmień ustawienia za pomocą naszego banera zgodnie z częścią 3 powyżej  

Vimeo (Stany Zjednoczone) 

Brak odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane są przekazywane na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

Jeśli klikniesz na obraz podglądu, zawartość zewnętrznego dostawcy zostanie natychmiast pobrana. 

Aby wycofać swoją zgodę, zmień swoje ustawienia zgodnie z częścią 3 poniżej. 

 

7. Captcha 

Aby chronić nasze formularze internetowe przed automatycznymi żądaniami, korzystamy z systemu Google reCAPTCHA firmy Google LLC. W ramach funkcji captcha możesz zostać poproszony(-a) o wykonanie określonego zadania lub kliknięcie określonych pól wyboru. Dane wejściowe użytkownika wymagane w tym kontekście oraz, jeśli to konieczne, ruchy myszy są wykorzystywane do określenia, czy dane wejściowe pochodzą od osoby czy z zautomatyzowanego programu. 

Ponieważ funkcja Captcha jest dostarczana przez stronę trzecią, wyświetlenie captcha spowoduje pobranie treści stron trzecich. Tym samym strona trzecia otrzymuje informacje o Twoim wejściu na naszą stronę oraz dane dotyczące korzystania, które są technicznie wymagane w tym celu. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez dostawcę zewnętrznego. 

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażasz zgodę korzystając z naszych formularzy internetowych, które są chronione przez reCAPTCHA. Odpowiedni wskaźnik jest wyświetlany na tych stronach. 

Należy pamiętać, że korzystanie z funkcji Captcha może spowodować, że Twoje dane będą przetwarzane poza UE lub EOG. W niektórych krajach istnieje ryzyko, że władze uzyskają dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez poinformowania Cię o tym lub umożliwienia Ci podjęcia kroków prawnych. W przypadku gdy korzystamy z usług dostawców w krajach trzecich bez odpowiedniego poziomu ochrony, a Ty wyrażasz na to zgodę, przekazanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

8. Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych 

8.1. Wtyczki 

Możemy umożliwić korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i YouTube na naszej stronie internetowej. Niemniej jednak ze względu na ochronę danych integrujemy te wtyczki mediów społecznościowych tylko w formie dezaktywowanej. W związku z tym, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, żadne dane nie są przesyłane do serwisów społecznościowych, chyba że aktywujesz odpowiednią wtyczkę społecznościową, klikając na obraz podglądu lub ikonę połączoną z żądaną platformą mediów społecznościowych.  

Gdy klikniesz wtyczkę, platforma mediów społecznościowych otrzyma informacje o Twojej wizycie na naszych stronach internetowych. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy zarejestrowałeś(-aś) konto w odpowiednim serwisie społecznościowym. Gdy jesteś zalogowany(-a), dane mogą zostać bezpośrednio przypisane do Twojego profilu w mediach społecznościowych. Mogą również wykorzystywać te informacje do tworzenia profili użytkowników na podstawie Twoich danych i do kierowania spersonalizowanych reklam. 

JDE nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i/lub praktyki stron trzecich. Aktywując lub łącząc się z inną witryną lub platformą, należy zapoznać się z polityką prywatności na tej stronie lub platformie.  

Podstawą prawną tej integracji jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę klikając na obraz podglądu. Należy pamiętać, że integracja wielu wtyczek społecznościowych oznacza, że Twoje dane są przetwarzane poza UE lub EOG. W niektórych krajach istnieje ryzyko, że władze uzyskają dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez poinformowania Cię o tym lub umożliwienia Ci podjęcia kroków prawnych.  

W przypadku gdy korzystamy z usług dostawców w krajach trzecich bez odpowiedniego poziomu ochrony, a Ty wyrazisz na to zgodę, przekazanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez aktywowane wtyczki społecznościowe, możesz zapobiec dalszemu przetwarzaniu, nie klikając na obraz podglądu lub ikonę odpowiedniej wtyczki społecznościowej.  

8.2. Strony w mediach społecznościowych 

JDE, oprócz dostawcy platformy mediów społecznościowych (dostawca platformy), jest współodpowiedzialny jako administrator danych za czynności przetwarzania dotyczące Twoich danych. Dostawca platformy w tym zakresie określa przede wszystkim cele i sposoby czynności przetwarzania, na które możemy wpływać tylko w ograniczonym zakresie. W zakresie, w jakim możemy wpływać na przetwarzanie Twoich danych lub ustawiać parametry, podejmiemy w ramach naszych możliwości działania w celu zapewnienia, że dostawca platformy przetwarza Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 

Obsługujemy następujące serwisy społecznościowe: 

- Twitter: [https://twitter.com/  
- Facebook: [https://www.facebook.com/ 
- YouTube: [https://www.youtube.com/user/ 
- Pinterest: [https://www.pinterest.com/ 
- Instagram: [https://www.instagram.com 
- Snapchat: https://www.snap.com 
- LinkedIn: https://www.linkedin.com 
- TikTok: https://www.tiktok.com 

Niektóre z tych platform mediów społecznościowych znajdują się poza UE lub EOG, w związku z czym istnieje ryzyko, że władze tych krajów poza UE lub EOG uzyskają dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i monitorowania bez poinformowania Cię o tym lub umożliwienia Ci zaskarżenia tych działań. W przypadku gdy te platformy znajdują się w krajach trzecich bez odpowiedniego poziomu ochrony, a Ty wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przekazanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 

8.2.1. Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych 

Dane, które podajesz bezpośrednio na naszych stronach mediów społecznościowych, takie jak komentarze, filmy wideo, zdjęcia, polubienia, tweety itp., są publikowane przez platformę mediów społecznościowych. Przetwarzanie przez nas odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który odnosi się do przetwarzania, które jest wykonywane w naszym prawnie uzasadnionym interesie. 

W ramach tego przetwarzania możemy: 

 • Komunikować się z Tobą za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych; 
 • Udostępniać Twoje treści na którejkolwiek z naszych stron w mediach społecznościowych, a także na naszej stronie internetowej; 
 • Umożliwiać Ci udział w konkursach i/lub loteriach. 

8.2.2. Przetwarzanie danych przez dostawcę platformy mediów społecznościowych 

Korzystamy z kilku platform społecznościowych i funkcjonalności na naszych stronach internetowych. W szczególności korzystamy z Facebook Connect, który jest aplikacją do pojedynczego logowania, która umożliwia użytkownikom interakcję na innych stronach internetowych za pomocą swoich kont na Facebooku.  

Dostawca platformy mediów społecznościowych korzysta z metod śledzenia sieci. Śledzenie w sieci może również odbywać się niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany(-a) lub zarejestrowany(-a) na platformie mediów społecznościowych. Niestety nie możemy wpływać ani ograniczać metod śledzenia sieci na platformie mediów społecznościowych. 

Należy pamiętać, że dostawca platformy może wykorzystywać Twój profil i dane behawioralne do oceny, między innymi, Twoich nawyków, relacji osobistych i preferencji. Nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych przez dostawcę platformy. 

Zapoznaj się z polityką prywatności dostawcy platformy, aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i analizy danych przez sieć społecznościową, a także opcji modyfikacji ustawień i sposobów ochrony prywatności. 

 

9. Bezpieczeństwo danych 

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem. Środki te obejmują procedury szyfrowania na naszych stronach internetowych. Twoje dane są przesyłane z Twojego komputera na nasz serwer i odwrotnie przez Internet przy użyciu szyfrowania TLS. 

Można to rozpoznać po symbolu kłódki na pasku stanu przeglądarki i w wierszu adresu zaczynającym się od https://. 

 

10. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą 

RODO przyznaje Ci pewne prawa jako osobie, której dane dotyczą, w tym: 

Prawa

Wyjaśnienie

Prawo dostępu (art. 15 RODO) 

Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Twojej osoby są przetwarzane; w takim przypadku masz prawo do uzyskania informacji o tych danych osobowych i otrzymania informacji określonych w art. 15 RODO. 

Prawo do sprostowania (art. 16 RODO) 

Masz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą, oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez niezwłoczne dostarczenie dodatkowego oświadczenia. 

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) 

Masz prawo zażądać natychmiastowego usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli występuje jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np. jeśli sprzeciwiłeś(-aś) się przetwarzaniu.  

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) 

W niektórych przypadkach, które zostały szczegółowo wymienione w art. 20 RODO, masz prawo do otrzymania dotyczących Twojej osoby danych osobowych w ustrukturyzowanej formie, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz zażądać przeniesienia tych danych do kraju trzeciego. 

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO) 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Należy pamiętać, że wycofanie zgody jest skuteczne tylko w odniesieniu do przetwarzania, które w przeciwnym razie następowałoby w przyszłości. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, który miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) 

Jeżeli dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w celu ochrony interesów publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Wówczas nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub jeśli dane są nadal potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) 

Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych. Prawo to może być dochodzone w szczególności przed organem nadzorczym w państwie członkowskim Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzewanego naruszenia. 

 

Dochodzenie swoich praw 

Możesz dochodzić wyżej wymienionych praw kontaktując się z nami pod danymi kontaktowymi podanymi w stopce na naszej stronie internetowej z danymi firmy lub na adres e-mail privacy@JDEcoffee.com. 

Możesz również skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta pod lokalnym numerem telefonu i na lokalny adres e-mail podany na stronie internetowej. 

 

11. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych 

Nasz Globalny Inspektor ds. Zgodności i zewnętrzny inspektor ochrony danych udzieli dalszych informacji na temat ochrony danych. 

Globalny Inspektor ds. Zgodności JDE 
privacy@JDEcoffee.com 

FIRST PRIVACY GmbH, 
Konsul-Smidt-Str. 88,  
28217 Brema, Niemcy 
www.first-privacy.com 
office@first-privacy.com